Dienstverlener voor uitvaartondernemers • Funeral Assist Noord-Holland (2024)

Funeral Assist Noord-Holland

Nuchterheid met een eigen stijl

Met Noordhollandse nuchterheid en een eigen stijl is Funeral Assist Noord-Holland u op alle manieren van dienst bij het organiseren van een uitvaart. Ons ervaren team komt overal: van Amsterdam tot Lutjewinkel, van boerderij tot driehoog achter, van gracht tot strand.

In de meest uiteenlopende situaties kunt u het verzorgen en overbrengen van overledenen met een gerust hart aan ons overlaten. Ook leveren wij op alle gewenste locaties kisten, opbaarmaterialen en staatsievervoer. Altijd en overal kunt u rekenen op onze deskundigheid: informeel als het kan, steeds respectvol en betrokken.

Team van aanpakkers draagt bij aan een waardig afscheid.

Familiebedrijf met wortels in de polder, vertrouwd in de stad

Funeral Assist Noord-Holland is een onderneming met een eigen cultuur en een eigen sfeer. Van oorsprong is het een familiebedrijf, dat is geworteld in de Noordhollandse polder. De familie is uitgebreid met een hecht team van aanpakkers, dat in elke situatie en in de hele provincie uit de voeten kan, van de Randstad tot Noordkop. De collega’s hebben vaak jarenlange ervaring en zijn goed getraind. Zij stellen zich altijd respectvol en dienstbaar op, nooit overdreven, altijd vriendelijk en nuchter.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden en tarieven? Neem gerust contact met ons op.

Vertrouwd samenwerken

Faciliteiten Funeral Assist Noord-Holland

Via korte lijnen houdt Funeral Assist Noord-Holland met u contact bij een melding van overlijden. Onze locaties liggen centraal in de provincie, daardoor zijn de aanrijtijden zeer beperkt. Vanuit het uitvaartbureau in Heerhugowaard en de facilitaire centra in Amsterdam, Haarlem en Zwaag kunnen wij u snel van dienst zijn bij de laatste verzorging en het leveren van kisten en opbaarmaterialen. Daarnaast is Funeral Assist Noord-Holland gespecialiseerd in rouwvervoer. Wij beschikken over een uitgebreid wagenpark met rouwauto’s, bussen, (verlengde) volgwagens, een loopkoets en zelfs een rouwbakfiets.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij handelen uit naam van uw organisatie en dragen volgens uw wensen bij aan een waardig afscheid.

Overtuigd van de deskundigheid

“Wij waren al gauw volledig overtuigd van de deskundigheid, vriendelijkheid, teamgeest, het meedenken en het inlevingsvermogen van de medewerkers, het materieel, prachtig champagnegrijs wagenpark, de stiptheid en garantie van kwaliteit.”

Symfonie Uitvaarten, Carla Bleesing – van der Hulst

Kennis van multiculturele uitvaarten

“Op een plechtige en stijlvolle manier begeleiden de medewerkers van Funeral Assist de dierbare naar de laatste rustplaats. Zij voelen zich ook betrokken bij multiculturele uitvaarten en gaan altijd keurig gekleed volgens de uitvaart etiquette. Funeral Assist reageert snel op appjes en mails en voelt geen tijdsdruk. Zij verstaan de kunst om zowel voelbaar aanwezig te zijn, als op de achtergrond te blijven.”

De Jong Uitvaartverzorging, Mariska de Jong

Ik kan met een gerust hart alles aan hen overlaten

“Als er één onderneming is die weet hoe je moet ontzorgen dan is het Funeral Assist Noord-Holland. Altijd wordt er met je meegedacht hoe zij een familie maar ook de ondernemer zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wanneer ik hen inschakel weet ik dat ik met een gerust hart alles aan ze kan overlaten, zeker bij complexere uitvaarten. De mensen die er werken, zijn vriendelijk, gedreven en zeer professioneel. Een aanrader dus.”

Suzette Sanders, VeerKracht Uitvaarten

Ons team

Nuchter en Professioneel

Dag en nacht, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar staat ons hechte en ervaren team voor u klaar. Met een warm hart en een lange adem doen onze chauffeurs en verzorgers hun mooie werk. Zij zijn zeer ervaren en getraind om elke situatie het hoofd te bieden, altijd nuchter, vriendelijk en professioneel. Samen denken wij met u mee en zoeken we naar oplossingen om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij kijken uit naar de samenwerking!

Ons team

Nuchter en Professioneel

Dag en nacht, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar staat ons hechte en ervaren team voor u klaar. Met een warm hart en een lange adem doen onze chauffeurs en verzorgers hun mooie werk. Zij zijn zeer ervaren en getraind om elke situatie het hoofd te bieden, altijd nuchter, vriendelijk en professioneel. Samen denken wij met u mee en zoeken we naar oplossingen om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij kijken uit naar de samenwerking!

Vrijblijvende afspraak

Kom gerust eens langs

Wilt u kennismaken, de mogelijkheden bespreken, een kijkje op één of meer van onze vestigingen in de regio Noord-Holland nemen? U bent van harte welkom!

Neem contact op

Dienstverlener voor uitvaartondernemers • Funeral Assist Noord-Holland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5854

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.